Disclaimer/Penafian

Penafian (Disclaimer) Blog :


Maklumat: 

Semua maklumat dan info di https://daleza.com/ diterbitkan untuk panduan maklumat umum sahaja. Ianya tidak memberikan jaminan mengenai kelengkapan, kebolehpercayaan serta ketepatan maklumat yang dipaparkan dari semasa ke semada. 

Segala bentuk keputusan atau tindakan yang pembaca ambil berdasarkan maklumat yang terdapat di laman web in adalah atas risiko anda sendiri. Penulis tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian dan / atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan laman blog ini.

Pautan (Link)

Pautan ini ke laman web lain daripada blog ini tidak menunjukkan cadangan untuk semua kandungan yang terdapat di laman web ini. Dengan menggunakan info-info yang ada diblog ini, dengan ini anda telah bersetuju dengan penafian kami dan bersetuju dengan syarat yang tersiar.

Ketepatan


Blog ini tidak mewakili atau menyokong ketepatan atau kebolehpercayaan maklumat, kandungan atau iklan yang terdapat diedarkan melalui, atau dihubungkan, dimuat turun atau diakses dari mana-mana perkhidmatan yang terdapat di laman web ini, atau kualiti produk, maklumat atau bahan lain dipamerkan, dibeli, atau diperoleh oleh anda sebagai hasil daripada iklan atau maklumat atau tawaran lain dalam atau berkaitan dengan perkhidmatan di sini.

Untuk artikel yang dikemaskini atau berubah info, log perubahan tersebut akan diberitahu didalam artikel.

Affiliate Link :

Terdapat beberapa artikel yang disiarkan mempunyai link affiliate yang memberikan komisen kepada admin jika anda membeli melalui link tersebut, tetapi tidak akan menjejaskan atau merugikan anda (pembaca). 


Terima kasih.

Admin :

: The Daleza.com